Утопають в смітті

Утопають в сміттіНесанкціоновані сміт­тє­­­зва­­лища – це велика бі­да як нашого міста, так і при­­леглих територій. Їх мож­на знайти усюди: і в лісо­смугах, і просто в лісі, а можна – і серед міс­та – під мостами, бі­ля кла­­довищ. Про та­кі сміт­тєзвалища нам розповіли стур­бовані читачі. Одне з них постійно виникає на ро­зі вулиць Білозерцева та Новопостроєна. А як­що піти далі по ву­лиці Білозерцева аж до колишнього м’ясоком­бі­­нату, там величезні ку­­пи сміття, яке розносять вітер та собаки по нав­ко­лиш­ній те­риторії. Звідки воно там взялося? Восени ж його поприбирали комунальни­ки. Оче­видно, що сміття ви­кидають жителі з при­­­­­лег­лих вулиць. Ад­же з навоклишніх ву­лиць лише по декіль­ка домо­господар­ств уклали уго­­ди з КП «Комбінат бла­гоуст­рою» на вивіз сміття (Но­во­построєна – 18, Про­різна – 1, Бі­­­­ло­­­­зер­цева – 9, При­­­вок­­­за­льна – 7). Але ж коштує це не так і дорого: лише 8,26 грн. з людини за місяць.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Коли ма­те­ріал був підготовлений до друку, стало відомо, що КП «Комбінат благоустрою» прибрав це несанкціоноване звалище, витративши 4700 грн. Чи надовго?