ПIввIку пройшло, а все у пам’ятI

ПIввIку пройшло, а все у пам’ятIЦьому фото трішки бі­ль­ше, ніж півстоліття, але, певно, кожен із ви­­пуск­ників Лебе­дин­сь­кої середньої шко­­ли №6 далекого 1968 ро­ку бе­ре­же в своєму серці ро­ки юності. Вона була спов­­нена неповторни­ми мит­тєвостями шкі­ль­­но­го жит­тя, радістю від пер­шо­го ко­хан­ня, ці­­ка­вими зустрі­ча­ми, поїз­д­­ками... Ми вже прожили чималий відрізок життя. Кожен знайшов свою стежину в ньому. В одних вона пряма і вдала,в інших – терниста, із крутими поворотами.

Можливо, хтось із мо­їх однокласників поклав у шухляду це фото. А тепер, поглянувши на нього в газеті «Будьмо разом», вийме йо­го зі схованки і знову все і всіх згадає. Нехай ці спогади будуть приємними.

Олександра

СЕМЕНЕНКО (Снаткіна),

випускниця школи №6

м.Лебедина 1968 року.