Про стан щеплень проти кору

Про стан щеплень проти коруЗа 8 місяців поточного року по м. Лебедину та населених пунктах району щеплено проти кору 655 дітей, в тому числі 235 дітей віком один рік і 415 дітей – шести років. В тому числі, у серпні проведені щеплення проти кору 43 дітям одного року і 32 дітям 6 років. Річний план щеплень дітей в один рік виконано на 60,4%, дітей в 6 років – на 86,3% .Із дорослого населення міста і ра­йону щеплено позапланово 503 особи, в тому числі 78 осіб - в серпні поточного року. Ускладнень після щеплень проти кору та побічних реакцій у дітей і дорослих не зареєстровано.

На засіданні Сумської обласної комісії з ТЕБ і НС 19 вересня 2019 року, протокол №4, розглянуто питання « Про стан захворюваності населення Сумської області на кір» та затверджено Календарний план додаткових заходів щодо іму­нізації населення області проти кору.

Департаменту освіти і науки, уп­равлінню охорони здоров’я об­лас­­ної державної адміністрації, ке­рів­ництву районів, міст, селищ і сіль­ським головам запропоно­вано забез­печити безумовне ви­­­ко­­нання Кален­дарного плану додаткових захо­дів щодо іму­нізації населення об­ласті проти кору. Нещепленим ді­тям право на освіту забезпечується шля­хом організації виконання По­ложен­ня про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міні­с­терства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 955 на підвідомчій те­ри­торії.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на управління охорони здоров’я Сумської об­лас­ної державної адміністрації, доручивши йому подати до 10.01.2020 р. відповідну довідку до обласної комісії з ТЕБ і НС.

Василь Брага,

завідуючий Лебединським

міськрайонним відділом

ДУ «Сумський обласний

лабораторний центр

МОЗ України».