Безробітних поменшало

Безробітних поменшалоСтаном на 01.11.2019 р. на обліку в Лебединській міськ­ра­йонній філії Сумського обласного центру зайнятості пе­ребуває 968 безробітних, що на 41особу менше показника 2018 року. З них: жінки складають 61,3%, молодь у віці до 35 років – 26,9%. Протягом звітного року направлено на громадські та інші роботи тимчасового характеру 231 особу, проходили професійне навчання – 342 безробітних, працевлаштована за направленням служби зайнятості – 1101особа, що на 22 безробітних більше минулорічного показника.

Однією із складових актив­ної політики зайнятості є проф­орієн­­таційна робота, мета якої – забез­печити ефектив­не викорис­тання трудового потенціалу осо­бис­тості. Проф­орієн­таційна ро­бота проводилася за такими нап­рям­ками: про­фе­сійна інфор­ма­ція, про­фе­сійна консультація, про­фесій­ний відбір, професійна діагнос­тика. Всього надано 6835 проф­орієн­таційних послуг 4754 особам.

Лебединською міськрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості проведено 370 ін­формаційних семінарів з без­ро­бітними, якими охоплено 2674 особи, 88 семінарів з техніки пошу­ку роботи , які відвідали 1103 без­робітних.

Людмила Вирівська,

начальник відділу організації працевлаштування населення

Лебединської міськрайонної філії Сумського ОЦЗ.