Запалити зірку

Запалити зіркуВ педагогічному училищі 6 та 7 листопада відбувалася «Ранкова зірка» серед сту­дентiв перших курсiв. Виступи  груп прово­ди­лися  за раніше проведеним  жеребку­ванням. Жюрi скла­да­лося з викладачiв пед­учи­лища  та студентiв старших курсiв. Виразним читан­ням вразила сту­дентка 111 групи, яка прочитала вiрш Лiни Кос­тенко «Старесенька iде по тiй дорозi…». Деякi глядачi не стримали емоцiй i зап­лакали. Всi групи показали себе з кращого боку. Час сплинув швидко, i так за­кiн­чився перший день. Другий день розпо­чи­нався пiс­нями, авторськими вiршами, гумо­ресками, ком­по­зицiями на музичних iнстументах. Звучала також пiсня про студентське життя. Cподобався виступ студентки 411 групи, яка грала ложками, вразили студенти групи дошкiльного виховання їхньою неординарною ведучою, яка виступала на сценi в костюмi Спанч Боба. Закiнчився другий день концерту талантiв пiснею «Ой вишенька-черешенька…» .

Кожна група особлива по-своєму: хтось гарно спiває, хтось гарно танцює, хтось гарно гуморески розповiдає. Кожен, хто вис­тупав, отримав хороший наст­­рiй не на один день, i нiхто  не пожалкував, що вийшов на сцену i показав себе, пред­ставив свою групу. Жюрi навiть не очiкувало, що в цьому навчальному році буде стiльки талантiв серед перших курсiв.

Важко було визначити, якiй групі присудити перше мiс­це, і ви­рi­шили все-таки кожнiй групi вручити грамоту за участь в «Ранковiй зiрці» i заохотити солодкими подарунками.