Безпека дітей - завдання дорослих

Безпека дітей - завдання дорослихЗакінчились зимові ка­ні­кули, вулиці міст та селищ наповнилися ма­ленькими пішоходами. Аби зробити шлях до шко­­ли якомога без­печ­нішим, працівники уп­рав­ління ДАІ в Лебе­динсь­кому районі роз­робили та відпрацю­вали систему профілак­тич­них заходів, що здій­с­­нюються упро­довж усьо­го навчального року. З учнями шкіл міста проводяться профілак­тичні бесіди. Так, нещо­давно відбулася зустріч зі шко­ля­рами ЗОШ №2. Уч­ні уважно слухали розпо­відь про те, як треба по­во­­дитись на до­розі, пра­вильно пере­хо­дити вулицю. Дуже багато аварій ста­єть­ся з участю дітей.   Тому допомогти дітям – це завдання дорослих. Від пра­цівників ДАІ, педагогів та батьків залежить, як надалі поводитимуться дівчатка та хлопчики на дорозі.

Віктор БУГАЙОВ, інспектор ВДАІ Лебединського МВУМВС України в Сумській області.