Новий редактор міськрайонки

 Новий редактор міськрайонкиНещодавно на посаду редактора міськрайонної газети «Життя Лебединщини» призначено Євгена Шульгу. Йому 32 роки, родом Євген Володимирович із Лебедина, навчався в школі №2, Лебединсь­кому педагогічному учили­щі. Заочно за­кін­чив Сумсь­кий педа­го­гічний універси­тет у 2006 році та Хар­ківсь­кий регіональний інс­ти­тут держуправління у 2013 році. Працював у редакції Сумсь­кої газети «Ваш шанс», у ТОВ «Будьмо разом», у райдерж­ад­мініст­рації та райраді – на поса­дах спеціаліста, сек­ре­­та­ря. До призна­чення на посаду був кон­суль­тантом голови райради. Сімейний стан - одру­жений, має трьох дітей.