Пенсія. Ваш вибір

Пенсія. Ваш вибірКрівіченко Володимир Васильович – випускник школи № 3 м. Лебедина, освіта вища, за спеціальністю інженер, працює ТОП-менеджером швейцарської MBA і дочірньої компанії «Євролайф Україна» в м. Суми.

- Володимире Васильовичу, одним із найважливіших питань сьогодення є пенсійна реформа. Чому так?

- Майже третина населення України – пенсіонери, і їх кількість збільшується, а працюючих – зменшується. Дефіцит Пен­сійного фонду – 22 мільярди гривень в 2013 році і він зростає. Високопосадовці держави вже неодноразово вказували на те, що пенсії взагалі можуть не виплачувати за браком коштів. - Як тоді вийти із скрутного становища? - Наприкінці другого тисячоліття прак­тично всі соціалістичні країни впровадили в себе трирівневу систему пенсійного за­безпечення, що дає можливість кожному працюючому отримувати пізніше не одну, а три різних пенсії і раніше на 10-15 років йти на відпочинок.

- Що це дає звичайним людям?

- В зв’язку із ризиком накопичення коштів в банках, згадаємо «Україну» «Біг енергію», «Надра Банк», «Славянський», «Промінвест банк» і десятки інших, що збанкрутували або спрацювали в минулому році з мінусом (від’ємним сальдо), в Європі існує практика, коли такі надважливі питання, як поступове накопичення коштів на лікування, освіту дітям, онукам, купівлю житла, автомашини, гідну людини пенсію збираються в цивілізованому світі «по копійці» все життя. При цьому за рахунок складної системи нарахування від­сотків свій капітал гарантовано збільшується втричі. Додатково кошти захищаються від інфляції за допомогою відповідних коефіцієнтів.

- Чи є вже така практика?

- Як вже було сказано, держава робить все, щоб люди мали маленькі пенсії або дещо кращі, як у держслужбовців. Це, так звана, солідарна пенсія або за законом «Про загальне обов’язкове пенсійне страхування – 2003 р.» її перший рівень (частина).

Другий рівень – це новий податок, але не більше 7 відсотків від зарплати або доходу підприємців – фізичних осіб і який людина може за своїм бажанням направити вПенсійний фонд або розмістити свої кошти в одному з недержавних пенсійних фондів, страховій компанії. Третій рівень – це особистий рахунок в одній із вибраних вище організацій, де працюючі можуть поступово накопичувати додаткові кошти.

- Які гарантії таких збережень від банкрутства?

- За європейською практикою фінансові концерни «Граве АГ», «Меркур» Австрія, «Метлайф Аліко» США, «Альянс» Німеччина та інші працюють у більшості країн світу вже третє століття, завдячуючи державним гарантіям країн-засновників та своїй фінансовій могутності не мають права на банкрутство. Доказом цього є дві світові війни, сім повоєнних фінансових криз та зміни валют, що не вплинуло на довіру до них населення. Є ще ціла низка запобіжників банкрутству, таких як міжнародні договори з Україною, членство України з 2005 р. в «Європейській асоціації соціального за­хисту», більше 20 законів України, нап­рацьованих з 2003 року парламентами України за стандартами Євросоюзу, угоди між закордонними материнськими кон­цернами і дочірніми українськими кам­паніями про солідарну гарантію грошових коштів тощо.

- Чи існує в цьому питанні дієва підтримка держави?

- Дуже значна. Всі закони України були опубліковані в пресі і окремими виданнями. Так, широкі роз’яснення населенню на­давали газети «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Пенсійний кур’єр» та інші. Було багато консультацій на радіо і телебаченні фахівців міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України.

- Можливо, існує і фінансова підтримка або пільги держави?

- Так. З 2005 року держава щорічно в додаток до банківських відсотків повертає ще до 15 відсотків на суму щорічного вкладу. Підстава – законом недержавні пенсії не обкладаються податками. За бажаннямгромадянина він може зберігати свої кошти в іноземній валюті. Є пільги і на випадок фінансових криз.

- Які можливості має власник міжнародного полісу?

- Це важливе питання. По-перше, це право на працевлаштування і отримання рівної з європейцями заробітної плати.

По-друге, наявність накопичення з відсотками в разі раптової втрати роботи, а також гарантовані кошти, соціальний захист сім’ї, в разі біди. При хворобі, смерті, або інвалідності другої групи, інвалідності годувальника сім’ї отримує кінцеву суму накопичення і відсотки за роки, які пройшли після підписання договору. Якщо людина, яка має таку програму, загинула внаслідок нещасного випадку або стала інвалідом І групи, то сума виплати збільшується вдвічі.

Детальні консультації стосовно різновидності програм і їх фінансових умов надаються професійними консультантами компаній.

- І останнє запитання. Що можна сказати про боротьбу опозиції за скасування пенсійної реформи?

- Йдеться про відмову від збільшення терміну виходу на пенсію- чоловікам до 65, а жінкам до 60. Програмні цілі основних партій ідентичні. Це відкриття індивідуальних накопичувальних програм, де кошти працю­ючим (7 відсотків) будуть накопичуватись поступово протягом всього трудового і страхового стану.