Стрічка новин
102: що трапилось? з 4 по 10 жовтня 2021 року: Протягом звітного періоду до відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло 93 заяви та повідомлення Сповнена світла й тепла: Її душа відкрита до людей. Це відчувалося відразу при нашому першому знайомстві. Та це не було спеціальне зна­йомство. Просто потреба На передньому краї: Сьогодні чи не найголовніша проблема всієї нашої планети – подолання коронавірусу, котрий уже завдав і завдає зараз чимало шкоди здоров’ю На Сумщині очікують сніг з дощем та заморозки: 14 квітня через циклон і його атмосферні фронти в Сумській області очікується зміна погодних умов, передає Сумський гідрометцентр. Вночі дощ, Відповідальність за фейки про коронавірус: Служба безпеки України продовжує припиняти діяльність осіб, які розповсюджують в Інтернеті неправдиву інформацію щодо На Сумщині знову знайшли боєприпаси: 14 вересня, боєприпаси були виявлені у Охтирському, Лебединському і Роменському районах. Так, у двох кілометрах від села Пологи, що на Прагне бути першою: Чарівної осінньої пори щороку сту­дентство нашої краї­ни відзначає своє свято. День студента – свято молодості, краси, свято енер­гій­них, завзятих, Професор, доктор філологічних наук Олена Ткаченко: «Переконана, що в житті не можна робити гріховного, нарікати чи поганого бажати»: – Шановна Олено Григорівно, прийміть вітання з Лебединщини! Дякуємо, що погодилися поспілкуватися із читачами тижневика «Будьмо разом». Хай щастя та мир зIгрIвають оселю: Чарівна жінка, любляча матуся, мудра бабуся, чудова прабабуся, добра подруга, гарна сусідка. Всі ці слова можна дарувати дорогій нашій Ользі Лебединці борються з незаконним розповсюдженням наркотичних речовин: Небайдужі жителі міста зафарбували стіни будівель, зупинок та муралів, де був розповсюджений Telegram канал із продажем наркотичних засобів.

Pайнятість населення - під контролемСьогодні вирішення питання зай­ня­тості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зай­ня­тості з робото­давцями.

Лебе­динська міськ­районна філія Сумського обласного центру зайнятості пропонує ро­бо­тодавцям широкий спектр різноманітних со­ціальних послуг, зокрема: надання послуг з добору пра­цівників; ор­ганізація про­фесійного навчання без­робітних з ура­­хуванням поточної та  пер­с­пективної потреб ринку пр­а­­ці під кон­кретне замовлення роботодавців і сприяння в організації перепідготовки, спеціа­лі­зації, підви­щення кваліфікації працівників за професіями та спеціаль­ностями для пріо­ритетних видів економічної діяль­ності шляхом видачі ваучера; підбір працівників на тимчасові робочі місця шляхом організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; стимулювання ро­бо­тодавців до працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі міс­ця шляхом ком­пенсації фактич­них витрат у роз­мі­рі єдиного внеску на загаль­нообов’яз­ко­ве державне со­ціальне страхування за кожну  працевлаштовану особу; оперативне укомплектування вакансій шляхом організації проведення ярмарок та міні-ярмарків вакансій, а також різноманітні консультаційні та інформаційні послуги.

 

Співпраця, економічно вигідна для всіх

Серед активних заходів сприяння зайнятості населення Лебединщини, які здійснює державна служба зай­нятості, вагоме місце посідають гро­мад­ські та інші роботи тимчасового характеру. Безперечно, залучення громадян до таких робіт вирішує одночасно кілька важливих завдань: забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, що сприяє пом’якшенню соціальної напруги на ринку праці та забезпечує фінансову під­тримку безробітних на період пошуку ними підходящої роботи, а також задоволення суспільно корисних потреб в інтересах громади.

Упродовж 2021 року до участі в роботах тимчасового характеру залучено 52   безробітних. Найактивніше в цьому напрямку працюють сіль­сь­когосподарські  під­приємства: СТОВ «Перемога» – 33 особи, СФГ «Пер­­лина» – 5,СТОВ «Промінь» – 3, СФГ «Падал­ков­е» – 2, ФГ «Ферма Еко» – 1 особа та інші.

 Люди, які виконують кваліфіковані тим­часові роботи, мають можливість відновити свої професійні навички або набути додаткових навичок у роботі, що також позитивно впливає на їх подальше працевлаштування. Варто наголосити, що роботодавці, які організовують роботи тимчасового характеру за власні кошти, також роблять свій внесок у добру справу – створюють умови тимчасової зайнятості для тих, хто шукає роботу. Практика показує, що така співпраця економічно вигідна для всіх сторін, що задіяні в цьому процесі, адже на будь-якому підприємстві час від часу виникає потреба у виконанні певних видів термінових або незапланованих робіт у стислі строки. Залучення ж додаткової робочої сили з числа безробітних громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості, дозволяє роботодавцям, не від­во­лікаючи квалі­фікований персонал від основного виробничого процесу, вирішувати нагальні виробничі завдання.

 

Основна ціль – запобігання безробіттю

Ще одним не менш вагомим завданням державної служби зайнятості є сприяння забезпеченню ефективної постійної зайнятості населення, запобігання безробіттю. З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Законом України «Про зайнятість населення» запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як ефективний механізм реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями. Компенсація – це відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості на нове робоче місце безробітного. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце безробітних строком не менш ніж на два роки. Крім того, якщо роботодавці планують створити нові робочі місця, то вони можуть заздалегідь звернутися в службу зайнятості для підбору на перспективу кадрів чи для замовлення їхнього професійного навчання. Так, протягом минулого року компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали 10 роботодавців, завдяки чому 11 безробітних працевлаштовано на  новостворені  робочі місця. Витрати Фонду склали 145,3 тис. грн.

 

Фінансово Підтримуємо Роботодавців

Лебединська міськрайонна філія Сум­ського обласного центру зай­нятості  в 2020 році активно пра­цювала в напрямку фінансової  під­тримки роботодавців  під час  карантинних заходів, що передбачені Кабінетом Міністрів України (Постанова  від 22 квітня 2020 р. № 306 «Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину»). Допомога по частковому безробіттю на період карантину – це кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що надаються  центром зайнятості роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок  карантину. Таку допомогу  отримали 428 фізичних  осіб-підприємців та 41 роботодавець за найманих працівників в сумі 2980,9 тис. грн.

Відповідно до  Закону України «Про со­ціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на пе­ріод здій­снення обмежувальних проти­епі­де­міч­них заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території Ук­раїни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020р. №1071-ІХ та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки плат­ників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри­чиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 р. № 1072-ІХ, отримали інший  вид  допомоги  двадцять три суб’єкти гос­подарювання, в яких було вимушене скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у тому числі че­рез простій,  отримали фінансову  одноразову матеріальну допомогу  у період  дії обмежувальних протиепідемічних за­ходів в грудні 2020 року та в січні  2021 року  в сумі 1518,1 тис. грн. І на сьогодні служба зайнятості  за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття  відшкодовує допомогу по частковому  безробіттю роботодавцям – виробникам, в яких  вимушене скорочення виробництва передбаченої законодавством тривалості робочого часу.

Станом на 01.06.2021 року перераховано  роботодавцям  за найманих працівників коштів в сумі 99,9 тис.грн. Лебединська  міськрайонна філія Сум­сь­кого обласного центру  зайнятості  має успішний досвід взаємовигідної ба­гаторічної співпраці як з великими, так і з малими підприємствами та постійно впроваджує у свою роботу сучасні та ефективні форми роботи. І кількість роботодавців, які користуються послу­гами служби зайнятості, постійно збіль­шується. Так, кількість робо­то­давців, які надали інформацію про вакансії у січні – травні  2021 року – 155, а це на 3% більше, ніж за цей же період минулого року. Кількість вакансій, поданих роботодавцями, збільшилась майже на 2% та становила близько 557.

 Широкий спектр послуг служба зай­нятості надає роботодавцям абсолютно безкоштовно.

 

Електронний кабінет роботодавця – в дії

Активно впроваджуються нові електронні сервіси із надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям з використанням інтернет-технологій за допомогою комп’ютера та мобільного телефону. Працює  новий веб-сайт «Єдине соціальне середовище зайнятості», який відтепер має більш зручний та зрозумілий інтерфейс, надає можливість швидкого пошуку вакансій та резюме по всій Україні, для роботодавців  діє електронний  кабінет.

«Електронний кабінет роботодавця» скорочує витрати часу роботодавця для відвідування центру зайнятості та підвищує рівень взаємодії з Державною службою зайнятості.

Роботодавець має змогу переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, що зареєстровані в центрі зайнятості, історію направлень центром зайнятості працівників, виконання договорів на громадські та на роботи тимчасового характеру, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме. Також передбачена можливість подання звітів за формою 3-ПН та перегляду звітів форм 4-ПН, 1-ПА, що подавались до центру зайнятості, та ще багато корисної інформації.

Підсумовуючи вищесказане, хотілося б наголосити на необхідності тісної взаємодії між службою зайнятості та роботодавцями щодо сприяння зайнятості населення. Адже тісно співпрацюючи, можна поліпшувати взаєморозуміння, координувати свої дії, вирішувати нагальні питання укомплектування роботодавців необхідними кадрами, а населення – гідною роботою.

Сподіваємося, що співпраця служби зайнятості з роботодавцями й надалі ґрунтуватиметься на засадах взаєморозуміння та партнерства.

За матеріалами Лебединської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості.

Додати коментар